Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Sbírka 19. století a počátku 20. století 

Sbírka 19. století a počátku 20. století
Severočeská galerie výtvarného umění, Michalská 7, Litoměřice 
27. srpen 2015 - 27. srpen 2022

Litoměřice, stálá expozice - SGVU - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Závěr stálé expozice galerie tvoří umění 19. a počátku 20. století. Umělecké styly se v této době střídaly rychleji nebo působily současně v různých proudech. Ukázkou klasicistní tvorby je Poseidonův chrám v Paestu od Sidonie Fischer z roku 1802, do doby romantismu nás přenese obraz velmi nadaného, bohužel předčasně zemřelého Adolfa Kosárka V lese. Další romantické zákoutí představuje obraz Krajina s chalupou u vody Josefa Navrátila. Krajina v Šárce Antonína Mánesa náleží již počátku realismu.

Přelom 19. a 20. století je obdobím prolínání uměleckých stylů a názorů. Václav Brožík a jeho obraz Polibek se setkává s plátnem Na písku I Miloše Jiránka z roku 1908, Art nouveau zastupuje dřevěná plastika Úžas od Františka Bílka. Vystaven je Portrét dívky v šátku od profesora Akademie v Mnichově Franze Defreggera, obraz Po dešti Luďka Marolda i Krajina z roku 1881 Antonína Chittussiho.

 

Severočeská galerie výtvarného umění