Eduard Ovčáček – Intermediální přesahy 

Eduard Ovčáček – Intermediální přesahy
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora 
7. květen 2017 - 17. září 2017

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

prostory: Přesahy grafiky

kurátor: Richard Drury

Ve své tvorbě se Eduard Ovčáček (1933) zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi. Aspekt snadné komunikativnosti grafiky mezi lidmi ve světě byl důvodem, proč se mu grafika stala prvořadým mediem od nástupu na zprvu neoficiální slovenskou scénu. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální grafiky a malby. Po ustanovení Klubu konkrétistů v roce 1967 se začal věnovat technice serigrafie, v níž do svých kompozic v kontextu písma a staronových znaků zařazoval i figuru. Výtvarné možnosti serigrafie rozšířil od devadesátých let 20. století v souvislosti s digitálními technologiemi.

GASK - Galerie Středočeského kraje