Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě 

Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě
Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Ostrov 
27. červenec 2017 - 1. říjen 2017

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov

Petra Buzková (1987) je absolventkou Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde studovala malbu v ateliéru doc. MgA. Petra Kvíčaly. Hlavním autorčiným vyjadřovacím prostředkem je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspiraci nachází ve vzpomínkách na své zážitky především z dětství.  Obrazy jsou v duchu subjektivního vnímání světa kolem nás.

Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov