Oldřich Plíva: 4 6 4 6 7 4 

Oldřich Plíva: 4 6 4 6 7 4
Nová síň, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1 
16. září 2020 - 27. září 2020

Praha 1, Nová síň [Praha 1]

Oldřich Plíva vystavoval v nejvýznamnějších galeriích v České republice i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v mnoha veřejných a soukromých sbírkách. Představuje zcela solitérní a vyhraněný přístup v pojetí autorského skla.

Oldřich Plíva ve své tvorbě sahá často k netradičním postupům zpracování skla a neobvyklým kombinacím s dalšími materiály. Nejedná se o nahodilé experimentování, ale o zkoumání a objevování dalších výrazových možností, které mu sklo nabízí. Přestože jeho objekty formálně vycházejí ze základních geometrických veličin, nejsou založené pouze na přesných výpočtech, neopírají se o měření ani o teorii čísel. Mnohem podstatnější jsou myšlenky a emoce, které do svých objektů projektuje.

Kurátor výstavy Oldřich Palata

Nová síň