Parter – Open Space 

Parter – Open Space
Dům umění Ústí nad Labem, Masarykova 14, Ústí nad Labem 
29. červenec 2020 - 11. září 2020

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

Vystavující: Eliška Perglerová, Júlia Grybos a Barbora Zentková, Josef Schörm, David Fesl, Comunite Fresca (Dana Balážová, Markéta Filipová, Marie Štindlová), Stanislav Abrahám

Kurátorský tým: Martina Johnová, Iva Polanecká 

Výstavní projekt je koncipován jako experiment a dialog s městským prostorem ve městě Ústí nad Labem. Umělecká díla dočasně usazená v okolí nového sdíleného prostoru Domu umění Ústí nad Labem s bytovými jednotkami a obchody v centru města, patří mezi hlavní nástroj k odhalení skrytých potenciálů místa, k jeho doplnění, spoluutváření či rozšiřování nových významů. Přítomnost nového objektu a dočasné narušení komfortní zóny je schopno aktivovat společenské, historicko-politické a estetické kontexty našeho společného prostoru pro život.

Architektura města a stopy historie urbanismu (často nesoucí traumatická stigmata utopických či utopii deformujících společenských systémů) jsou konfrontovány s vizuálními prvky uměleckých principů, které nejenom oživují veřejný prostor, ale i vytváří situace ke zkoumání vzájemné interakce. Projekt zkoumá urbánní kontext, analyzuje zdánlivou utopii místa vzniku a na případové studii konkrétního území se zamýšlí nad rolí a významem místa, ať už ve smyslu městotvorby, tak paměti, environmentu či filosofie. Dočasné instalace vzniknou díky úzké spolupráci s vybranými současnými umělci v nejbližším okolí galerie, kde přispějí k diskuzi o aktuální transformaci našeho prostředí. Galerie se potom stane jakýmsi informačním centrem a bude otevřena pro dialog i diskuzi nad realizovanými díly.

Dům umění Ústí nad Labem