Milan Maur: Záznamy 

Milan Maur: Záznamy
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
28. květen 2020 - 30. srpen 2020

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

Výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje jubilujícího Milana Maura (1950), ojedinělé osobnosti západočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén času i světla a stínu hraje důležitou roli v autorově tvorbě, ať už pracuje s kresbou, malbou či fotografií. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.

Jubilant Milan Maur (1950) se do karlovarské galerie vrací po téměř dvaceti letech, roku 2001 zde uskutečnil výstavu VIZUÁLNÍ KONCEPTY. Aktuální výstavu rodáka z Plzně, tvoří dvě části. První představuje důležité etapy umělcova vývoje od výtvarných počátků, kdy ovlivněn erudovaným malířem Jiřím Paterou, dospěl k excelentnímu koloristickému přednesu. Začátkem osmdesátých let autor opustil obraz jako takový a v okruhu neoficiálního českého umění se prosadil svou konceptuální reflexí přírody. Diváci oceňovali tzv. stínovky, lineární záznamy obrysů stínů, vrhaných různými přírodninami – stromy, kmeny, větvemi, skalami – zachycené v předem zvolených časových sekvencích. Z jejich nezvyklých kombinací a proměn vznikaly nečekané a vizuálně velmi překvapivé struktury. Autor zaznamenával např. i průběh letu hmyzu, motýlů, vodoměrek po hladině, opadávání listů, tání sněhu. Série těchto záznamů, v nichž sděluje svá intuitivní poselství o přírodě a jejích procesech, nazvaná obvykle „V rytmu letu či pohybu…“, uzavírá první část expozice. Celý druhý sál prezentuje mimořádnou akci, kterou autor pěšky podnikl v květnu 1988 a nazval Cesta za sluncem. Od ranního rozbřesku následoval pozici slunce až do jeho západu. Výslednou křivku zaznamenávající v mapě průběh celodenní chůze doplnil stručně: „9. května 1988 jsem šel od úsvitu do soumraku za sluncem“ a nechává zcela na divákovi, jak si tušené zážitky představí. Samotnému umělci se akce stala impulsem k pozdějším reprízám (2007 pořídil barevné fotografie prezentované jako cyklus Cesta za sluncem 2, roku 2016 umělcův syn reprízu akce zachytil v sérii černobílých fotografií a prostřednictvím dalších médií, autor sám sbíral zajímavé nálezy, zaznamenával své myšlenky a mnohokrát naskicoval podobu slunce). To vše tvoří více vrstevnatou instalaci, která přesvědčivě vypovídá o celém promyšleném konceptu. Charakteristickým rysem Maurovy práce je dlouhodobé zaujetí tématem i důsledná metodičnost. Předem určené prostředky a časoprostor mají za úkol oslabit míru autorské subjektivity či eliminovat tradiční estetické hodnoty. Maurovo hledačství dospělo k velmi osobité a v českém prostředí ojedinělé podobě uměleckého výraziva. O tom vnímavého diváka určitě přesvědčí i současná karlovarská expozice, která byla realizována s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Karlovy Vary.

Galerie umění Karlovy Vary