Domov můj - Svědectví portrétů 

Domov můj - Svědectví portrétů
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
4. březen 2020 - 6. září 2020

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

Fotografie Martina Homoly vypráví příběhy lidických a ležáckých pamětníků zachycené v jejich tvářích, zprostředkovávají návštěvníkům zcela nový úhel pohledu v otázkách porozumění historickým a tragickým událostem. Tváře pamětníků můžeme na fotografiích sledovat v protikladných prostředích, jak v jejich přirozeném a domácím prostoru, tak v rodných místech, dnes pustých pláních, jejichž podobu navždy změnila nacistická agrese v roce 1942. Poselství v jejich tvářích však nese jediné sdělení: záznam o nepředstavitelné a nečekané ztrátě rodiny a vlastního pocitu domova.

Kurátorka výstavy: Eliška Jedličková

Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše