Josef Šafařík a Adéla Bébarová 

Interference. Josef Šafařík, Adéla Bébarová, Dávid Sivý
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
19. červen 2020 - 27. září 2020

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Projekt Josefa Šafaříka pro Oblastní galerii v Liberci je koncipován jako site-specific instalace vycházející z vizuality daného prostoru. Interiér galerie nabízí značné světelné kvality a charakteristické architektonické prvky, jak historické, tak z novodobé rekonstrukce, které naplňují galerijní požadavky na jednoduchost, neutrálnost a čistotu výrazu. Klíčovou se stane reakce na detaily interiéru (podlaha, strop, apsida), s nimiž bude instalace spjata formálně i obsahově. Významným momentem bude přítomnost diváka. Teprve při pohybu kolem instalace se díky optickým vlastnostem „objektu“ vyskládá obraz v proměnách z různých úhlů pohledů. Celkový dojem z instalace tak nabídne návštěvníkům až pohled z ochozu. Součástí výstavy bude i propojená instalace Adély Bébarové, která zareaguje na centrální děj a bude se taktéž vztahovat ke strukturám architektury interiéru OGL, přičemž vygeneruje svou vlastní strukturu vnímající ráz daného prostoru. Autor Dávid Sivý připraví videoinstalaci respektující všechna výše zmíněná kritéria opět v reakci na danou charakteristiku místa. Projekt bude několikrát během výstavy oživen videomappingem, poprvé během vernisáže 19. března.

Oblastní galerie v Liberci