Rudolf Němeček: Nahlédnutí 

Rudolf Němeček: Nahlédnutí
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod 
22. únor 2020 - 14. červen 2020

Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě

Fotografie z let 1999-2019

Kurátor výstavy: Jan Kapusta

Rudolf Němeček (*25. 3. 1949 Nové Město nad Metují) je absolventem Institutu výtvarné fotografie v Olomouci, Školy výtvarné fotografie v Hradci Králové a seminářů pro lektory a porotce v Solenicích. Je členem Unie výtvarných umělců, Svazu českých fotografů, Volného sdružení východočeských fotografů, Sekce fotografů regionu Náchod, Skupiny 5+1 a Klubu fotografů spolku Poznávání v Novém Městě nad Metují, kde žije. Spoluorganizuje fotografické projekty a účastní se jich, stejně jako výstav a multimediálních projektů doma i v zahraničí. Zasedá v porotě Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie pořádané NIPOS.ARTAMA, SČF, SKS města Svitavy. Je držitelem ceny ministra kultury. Rudolf Němeček se vyjadřuje převážně v tematických cyklech. Fotografuje všední věci, ve kterých hledá jejich kouzlo a současně i nový smysl. Zaujat přírodou, jejími proměnami, též řekou Metují, při které žije, zachycuje podmanivou krásu a pomíjivost. Také fotografuje lidi plné energie, životního optimismu a duševní síly. Nechybí mu ani humorný pohled na svět, který uplatňuje především ve svých novoročenkách - fotografiích komentovaných aktuálně vtipnou nebo ironickou sentencí. Výstava zahrne díla zhruba z poslední tvůrčí dekády. Základem expozice jsou cykly, pro které je příznačný detail přírodní reality se světlem, stíny a odrazy, zrcadlení s barevným posunem, jež jsou výsledkem invenčního zaměřeného pohledu a trpělivého čekání. Fotografie nevznikají dodatečnými úpravami, jen pokornou a časově náročnou prací s kamerou před motivem. Zájem diváků pak vyvolává krása zachyceného přírodního i umělého estetična, dobrodružství výtvarného hledání a objevování původního zpracovaného detailu i jeho překvapující transformace v jinou, snadno uvěřitelnou realitu makrosvěta.  

Galerie výtvarného umění v Náchodě