Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století 

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
Západočeská galerie v Plzni — Výstavní síň „13”, Pražská 13, Plzeň  
21. únor 2020 - 27. září 2020

Plzeň, Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13”

Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuálně vypsané téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Expozice připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek. 

Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu.
Dvě menší součásti výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy; živé obrazy a fotografování jako událost.

K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám.

Západočeská galerie v Plzni — Výstavní síň „13”