Podstata malby Adrian Altman, Matyáš Maláč, Vít Svoboda 

Podstata malby: Adrian Altman, Matyáš Maláč, Vít Svoboda
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
24. leden 2020 - 26. duben 2020

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Jeden z výrazných proudů současné malby je spojený s neustálým zkoumáním předmětnosti obrazu a jeho vztahu k reprezentaci zobrazovaného. Autoři mladší generace se často nečekanými cestami navracejí k dědictví kubismu a s ním spojeného počátečního formulování této problematiky v moderní malbě. Jejich chápání figurace, práce s hmotou malby a především hra s obrazovým prostorem má své předobrazy ve zmíněném kubismu, ale současně se prostřednictvím vlastně tradičních výtvarných prostředků vyjadřuje i k nejaktuálnějším otázkám současného vnímání lidské tělesnosti a předmětných vztahů světa, v němž každodenně žijeme.

Výstava je koncipovaná jako společný projekt tří autorů a kurátora. Zatímco první dva autoři (Matyáš Maláč a Adrian Altman) z trojice zúčastněných se malbou zabývají jako svým primárním vyjadřovacím prostředkem, třetí z nich, Vít Svoboda, je naopak svou profesní aktivitou především architekt. Výstavní instalace bude založena na kombinaci maleb, na stěnách zavěšených objektů a kreseb. 

Oblastní galerie v Liberci