Geometrické struktury: Pocta Zdeňku Sýkorovi  

Geometrické struktury: Pocta Zdeňku Sýkorovi
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
24. leden 2020 - 26. duben 2020

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Do roku 2018 nebyl největší český představitel geometrické abstrakce a výtvarného umění vůbec Zdeněk Sýkora (1920-2011) ve sbírce OGL zastoupen. Díky akvizičnímu fondu MKČR se do sbírky podařilo zakoupit několik významných velkoformátových grafických listů zastupujících všechna důležitá období v dlouhém Sýkorově tvůrčím životě. Díky této výjimečné události jsme se rozhodli uspořádat výstavu děl geometrické abstrakce ze sbírky OGL tak, aby bylo zřejmé jak rozsáhlý a výjimečný soubor geometrických prací nově získaná Sýkorova grafická kolekce rozšířila.

Soubor geometrické abstrakce se budoval zejména zpětně díky nákupům vedení galerie v 90. letech 20. století, resp. velmi výrazně byly obohaceny solitérní kousky, které se již ve sbírce nacházely. Liberecká sbírka obsahuje všechna důležitá jména tohoto směru. Od nejradikálnějších představitelů směru Jana Kubíčka a Zdeňka Sýkory přes autora dotýkajícího se op-artu Vladislava Mirvalda k sochaři a grafikovi pracujícím s pohybem Radkovi Kratinovi. Sbírka nabízí ale mnohem více jmen slavných i méně známých umělců. Výstava podává obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své existence, která stále trvá, nabyl různých podob. V takové šíři nebyla sbírka geometrické abstrakce ze sbírek OGL dosud představena.

Oblastní galerie v Liberci