Krásné madony 

Krásné madony
Národní galerie Praha — Klášter svaté Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1 
6. prosinec 2019 - 19. duben 2020

Praha 1, Národní galerie Praha - Klášter sv. Anežky České

www.ngprague.cz/exposition-detail/krasne-madony


Výstava představuje kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé jsou představeny vůbec poprvé, jiné jsou prvně prezentované společně s díly, která k nim mají nejblíže. Půvab a krása, ale také ikonografické rozdíly, zdánlivá přirozenost a stylizovanost těchto sochařských děl poskytnou na výstavě estetický zážitek.

Výchozími exponáty výstavy jsou Krásná madona z Leogangu z let 1380–1390 (Muzeum hornictví a gotiky) a Krásná madona z Hallstattu (Národní galerie Praha) z let 1400–1410, typově příbuzná s Krumlovskou madonou (Uměleckohistorické muzeum ve Vídni).

Vedení projektu a kurátoři: Hermann Mayrhofer (Leogang), Marius Winzeler a Štěpánka Chlumská (NGP)

Vstupné

Základní 220 Kč

Snížené 120 Kč

Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma.


Klášter sv. Anežky České