Ateliér skla P. Stranického a J. Pfeifera: Velký třesk 

Ateliér skla P. Stranického a J. Pfeifera: Velký třesk
GASK — Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora 
22. září 2019 - 1. prosinec 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

 

Ateliér skla Petra Stanického (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a Jense Pfeifera (Gerrit Rietveld Academie Amsterdam)

Výstava Velký třesk vychází z přesvědčení, že stejně jako Marcel Duchamp předznamenal svými ready mades vývoj současného umění, stěžejním dílem pro uměleckou práci se sklem je jeho Velké sklo.
Je-li Velké sklo začátkem, musí předznamenávat díla založená na důslednosti myšlenek, které ponechávají prostor náhodě, na konceptuálním přístupu, nedokončenosti či otevřenosti, na touze a erotice.

Díla vystavená v GASKu prostřednictvím různých médií a materiálu skla navazují nejen na Velké sklo, ale i na sklářské tradice, oboje však současně podrobují kritice jak je typické pro postkonceptuální přístup a jeho demokratická média. Studenti a absolventi obou ateliérů zkoumají hranice a možnosti skla a využívají ho jako materiál pro post-konceptuální uchopení aktuálních témat v současném umění, která vyjadřují prostřednictvím objektů, kreseb, situací ale i nových médií a performancí.

Umělci:Johan Adam, Atousa Bandeh, Kateřina Bušová, Linda da Costa, Zdeňka Fusková, Yuna Choi, Samantha Chua, Renato Japi, Nikola Kovalíková, Michaela Kramulová, Tomáš Krejčí, Kristina Maňáková, Aleksi Marjamaa, Emilia Omilianowicz, Jens Pfeifer, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Erno Takala, Henna Vihantavaara, Robert Vlasák, Eva van der Zand

Kurátorka: Veronika Marešová

GASK — Galerie Středočeského kraje