Krajinou matematických her 

Krajinou matematických her
SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7, Litoměřice  
6. prosinec 2019 - 8. březen 2020

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Výstava představí tři vynikající malíře tzv. lounského okruhu, Zdeňka Sýkoru, Kamila Linharta a Vladislava Mirvalda, a jejich tvorbu silného tvůrčího období druhé poloviny 60. let 20. století, kdy je jejich tvorba svázána jak s racionálním matematickým řádem, tak s vážným a vřelým vztahem ke krajině. Představená díla pocházejí ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích