Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna 

Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna
SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7, Litoměřice 
6. prosinec 2019 - 8. březen 2020

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Autor výstavy: Vít Vlnas

Kurátoři: Michaela Ottová –Ľubomír Turčan

V roce 2019 uplyne 260 let od jmenování hraběte Emanuela Arnošta z Valdštejna litoměřickým biskupem a současně 230 let od jeho smrti. Tato dvě kulatá výročí jsou podnětem k výstavnímu a badatelskému projektu, připravovanému ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým, Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy za účasti dalších institucí. Emanuel Arnošt z Valdštejna byl mimořádně zajímavou osobností doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo s nastupujícím osvícenstvím. Odchovanec římských jezuitských škol se posléze stal jedním z nejvýznamnějších podporovatelů vědeckého bádání u nás a sám proslul jako mimořádně znalý a kultivovaný sběratel knih a obrazů. Jako jeden z prvních milovníků umění ve střední Evropě se systematicky zajímal o práce severské pozdní gotiky, shromáždil jedinečnou knihovnu a numismatickou kolekci, která se stala základem průkopnického díla Mikuláše Adaukta Voigta o českém mincovnictví. Jeho genealogické zájmy o dějiny rodu vyústily do vytvoření jedinečné archivní sbírky, která představuje památník Valdštejnů v kontextu českých dějin. K tomu všemu byl Valdštejn samozřejmě i člověkem své doby, živě se zajímajícím o vezdejší svět, a také odpovědným a energickým správcem svěřené diecéze, která pod jeho episkopátem dosáhla podstatného územního rozšíření.

 

SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích