Kutilství dnes. Současná podoba svépomocné tvorby 

Kutilství dnes. Současná podoba svépomocné tvorby
GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu — Retromuseum, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb 
24. říjen 2019 - 19. duben 2020

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu - Retromuseum

Výstava se zaměřuje na současnou podobu kutilství a jeho proměnu od pádu socialismu, před nímž kutilství zažilo velký rozkvět jako aktivita překračující hranice (ekonomické) nutnosti a volnočasového koníčka. Pro kutilství je důležité a typické, že jde o aktivity, které děláme tzv. „rukama" a při kterých buď něco nového vzniká, nebo něco opravujeme, předěláváme, abychom to mohli dále využít buď my, nebo někdo z našich blízkých či známých. Kutilové a kutilky kutí z nejrůznějších důvodů, ale jejich činnost vždy zahrnuje vytváření, úpravy a opravy dekorativních a užitných předmětů každodenní potřeby a spotřeby a nejrůznější úpravy soukromého, poloveřejného a někdy i veřejného prostoru. Výstava na konkrétních příkladech ze severozápadních Čech, zejména z Chebu a okolí, představuje kutilství jako svépomocnou tvůrčí aktivitu, která je pevnou součástí života řady z nás.

GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu — Retromuseum