Krajina skrytá uvnitř světa 

Krajina skrytá uvnitř světa
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové 
18. říjen 2019 - 2. únor 2020

Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové

„…všechny naše domovinné kraje mají svou osobnost a tvář, vzhlížející milujícíma a důtklivýma očima, neboť jejich matečný život a osudy sahají vysoko a daleko nad úzký a mizivý život jednotlivců. Jsou mnohem trvalejší a mocnější než drobný a ubohý jedinec, jejich rukama jsou generace, tělem a duchem národ, jejich hodinami staletí…“

Karel Čapek (Tvář domova, LN 47, č. 327, 2. 7. 1939)

Svět je domovem člověka, který je jeho nedílnou součástí. Hledání jeho vlastního vztahu k přírodě představuje jedno z ústředních a v současnosti z hlediska stavu životního prostředí stále aktuálnějších témat výtvarného umění. Umění má moc člověku otevřít svět dříve neviděný, svobodný ve vztahu ke skutečnosti. Umělcem viděná a zachycená příroda vytváří obraz krajiny umožňující v symbolické rovině vnitřní reflexi a hluboký prožitek.
Procházky hlubokým lesem, pohledy do ztemnělého stromoví, cesty klikatící se mezi poli, horské paseky v letním žáru i zamrzlé potoky, vesnické chalupy za večerního soumraku i ranního svítání a další každodenně prožívané skutečnosti zachytilo ve svých dílech několik generací výtvarných umělců, kteří se narodili, žili či přijížděli pracovat do Orlických hor a jejich podhůří. Zdejší hornatá krajina s průzračným ovzduším se jim stala od 70. let 19. století nevysychajícím zdrojem inspirace a zůstala jím po celé 20. století, kdy se postupně přiřadila mezi nejvýraznější regiony pevně spjaté s českým krajinářstvím.
Výstava má za cíl v rámci interakce uměleckých osobností a prostřednictvím vybraných výtvarných děl demonstrovat proměnu a rozmanitost vizuálního zobrazení krajiny Orlických hor od počátku 20. století po současnost – od prvotního vnímání krajiny jako statického objektu pro realistické zobrazení až po tvorbu, jíž se příroda stává interaktivní součástí.
Krajina je naším zrcadlem, naším obrazem. V době, kdy člověk spatřuje svůj cíl života především v sobě samém a svou nezodpovědností se stává přírodě nepřítelem, má jistě toto umělecké poselství nepochybný význam.

Umělci: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Jan Slavíček, Vojtěch Sedláček, Vincenc Beneš, Jan Trampota, Bedřich Piskač, Vladimír Hanuš, Alois Fišárek, Miloslav Holý, Bořivoj Žufan, Miloslav Hégr, Otakar Nejedlý, Aleš Lamr, Jan Steklík, Milan Langr a další...

 

Galerie moderního umění v Hradci Králové