Nebeský žebřík 

Nebeský žebřík
Národní knihovna ČR — Klementinum - Výstavní chodba v přízemí (vchod A), Klementinum 190, vchod A, Praha 1 
23. říjen 2019 - 7. prosinec 2019

Praha 1, Národní knihovna ČR, Klementinum - Výstavní chodba – přízemí (vchod A)

Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR  

Vizuálně atraktivní výstava představuje bohatě iluminované modlitební knihy a dokumentuje proces jejich vzniku i přechod k tištěné knize jako novému médiu

Národní knihovna ČR — Klementinum - Výstavní chodba v přízemí (vchod A)