Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci
Muzeum Louvre, Paříž 
24. říjen 2019 - 24. únor 2020

Paříž, Louvre

 

V roce 2019 si připomínáme 500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho ve Francii, což je obzvláště významné pro Louvre, který vlastní největší sbírku da Vinciho obrazů na světě, jakož i 22 jeho kreseb.

Muzeum Louvre využilo v tomto vzpomínkovém roce příležitosti a shromáždilo co nejvíce uměleckých artefaktů okolo pěti hlavních děl mistra ze svých sbírek: Panna ve skalách, portrét dámy zvané La Belle Ferronnière, Mona Lisa (která zůstane v galerii, kde je normálně umístěna), Svatý Jan Křtitel a Svatá Anna. Záměrem výstavy je umístit vedle široké škály kreseb i malé, ale významné řady obrazů a soch z mistrova okruhu.

Tato jedinečná retrospektiva da Vinciho umělecké kariéry si klade za cíl znázornit, jak zásadní význam přikládal mistr obrazu, a že jeho výzkum světa, který označoval jako „věda o malbě“, byl především nástrojem a prostředkem, jak vdechnout život svým obrazům.

Výstava je vyvrcholením více než deseti let práce, zahrne závěry nových vědeckých zkoušek provedených během konzervačního ošetření tří z Leonardových maleb vlastněných Louvrem, což umožňuje lepší pochopení umělcovy praxe a zobrazovací techniky. Prostřednictvím vyčerpávajícího přehodnocení archivních dokumentů došlo taktéž k objasnění jeho biografie.

Výstava Leonardo da Vinci se koná pod záštitou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Muzeum Louvre Paříž