Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!  

Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!
GASK - Galerie Středočeského kraje [Kutná hora], Barborská 51-53, Kutná Hora 
29. červen 2019 - 22. září 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

 

Výstava českého malíře a tvůrce asambláží Jaroslava Vožniaka (1933–2005), v jehož dílech se obsedantně objevuje téma rozkladu, kolážovitého až klipovitého vnímání reality a především téma paralelního světa bizarní rozkoše médií a reklamy. Téma výstavy je určeno cyklem akvarelů k Dantově Božské komedii, který Vožniak vytvořil na sklonku padesátých let.

Kolekce kreseb ze sbírky GASK je rozšířena o dvě v současné době nevystavená plátna, která cyklus uvádí i pomyslně zakončují abstraktní strukturou odhalující predátorskou povahu člověka, plnou latentního násilí, jež je pečlivě skrýváno a potlačováno. V průběhu několika málo let se původní ornamentální až pohádkové scény, v nichž jsou lidské postavy nahrazeny anonymními znaky, proměnily v tísnivé výjevy plné precizně vykreslených detailů, které přenášejí vzdálené utrpení do současného světa. Ocitáme se v prostředí 60. let 20. století, s jeho celebritami, herečkami, reklamními dívkami a společnicemi. Je to svět plný nebezpečí a vrtkavé štěstěny, v němž se skryté vášně a bolesti kumulují. Bravurní kresebné detaily umocňují divoké až bestiální surrealistické výjevy. Vožniak spolu s Dantem o světě zábavy a umění říká: „Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!“.

Jaroslav Vožniak (1933–2005) díky studiu oboru reprodukčního litografa dokonale ovládl lineární kresbu do nejmenších detailů. Ve studiu pak pokračoval v ateliéru Karla Svolinského na VŠUP (1951–1953) a následně grafiku u Vladimíra Silovského na AVU (1954–1959), kde se spřátelil s Karlem Neprašem a Bedřichem Dlouhým, s nimiž založil skupinu Šmídrové, která si vytkla za cíl sledovat a zpřítomňovat estetiku divnosti. Jaroslav Vožniak tento program naplnil beze zbytku.

GASK - Galerie Středočeského kraje [Kutná hora]