Oltář z Lubiny 

Oltář z Lubiny
Muzeum umění Olomouc — Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 811/4, Olomouc 
17. říjen 2019 - 12. leden 2020

Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní museum

 

Oltář z Lubiny patří k významným památkám pozdně gotického malířství přelomu 15. a 16. století. Malba představující cyklus Radostí a Bolestí Panny Marie je dílem dvou autorů, z nichž každý vytvořil jednu stranu oltáře. Po požárech a následných přemalbách byla oltářní křídla natolik poškozena, že teprve náročný restaurátorský zásah jim navrátil jejich původní podobu a umožnil jejich vystavení ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc.

Muzeum umění Olomouc — Arcidiecézní muzeum Olomouc