Pavel Piekar, Michal Cihlář: Portréty od A do Ž 

Pavel Piekar, Michal Cihlář: Portréty od A do Ž
Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě, Pekařská 12, Opava 
6. září 2019 - 3. listopad 2019

Opava, Dům umění Opava

Portrét je v současném výtvarném umění poměrně opomíjenou disciplínou. Po­dobu portrétovaného totiž může směle a trefně hodnotit i naprostý laik, čímž se umělec dostává z posvátných výšin umělecké imaginace na tenký led. V případě, že umělec navíc portrét nekreslí ani nemaluje, ale podobu zrcadlově vyrývá rýt­kem do obyčejné podlahové krytiny, pak je to obzvláště riskantní tvůrčí proces. Na výstavě nazvané PORTRÉTY OD A DO ž jsou k vidění barevné linoryty dvou grafiků-linorytců, kteří se portrétům cíleně věnují téměř čtyřicet let. Michal Cihlář a Pavel Piekar pracují sice toutéž grafickou technikou, ale jejich linoryty jsou od­lišné. Zatímco Piekar navazuje spíše na staré mistry, Cihlář se kloní k fotorealismu a pop-artu. Jestliže Piekar pracuje s barevnými rastry a složitými soutisky několika linoleí, pak Cihlářovi často stačí vykolorování černobílého linorytu. Portrétuje-li Piekar slovutné osobnosti malířství, hudby a literatury jako např. Hokusaie, Gus­tava Mahlera, Handela, Vivaldiho, K. H. Máchu nebo Bezruče, tak Cihlář věnuje pozornost spíše svým přátelům nebo televizním ikonám typu Vinnetoua a Gotta. Zabývá-li se Piekar výhradně volnou tvorbu, tak Cihlář se paralelně věnuje i kniž­ním a novinovým ilustracím ... Přestože se oba grafici dlouhá léta přátelí, tato opavská přehlídka je jejich první výstavou společnou.

Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě