Sochaři v Poděbradech 

Sochaři v Poděbradech
Galerie Ludvíka Kuby, Lázeňská 363/III, Poděbrady 
7. září 2019 - 27. říjen 2019

Poděbrady, Galerie Ludvíka Kuby [Poděbrady]

 


Kolektivní výstava Spolku sochařů České republiky v Poděbradech představí vybraná díla z tvorby členů spolku a přizvaných hostů v široké formální, názorové a obsahové rovině. Vystaveny budou především sochy, reliéfy, sochařské objekty, ale také kresby, malby a grafická díla.

Galerie Ludvíka Kuby