Vladimír Vašíček (1919-2003) – Stále ve vzniku 

Vladimír Vašíček (1919-2003) – Stále ve vzniku
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
25. září 2019 - 24. listopad 2019

Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

Výchozí podnět k uspořádání výstavy malíře Vladimíra Vašíčka poskytlo jeho významné výročí spojené s letošním rokem. Tento rodák ze Svatobořic-Mistřína u Kyjova by se 29. září 2019 dožil sta let. Při této příležitosti Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představuje rozsáhlou přehlídku Vašíčkovy tvorby, jež sahá od konce 40. let 20. století, kdy autor završil svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze, až po poslední realizace z roku 2003.

Vladimír Vašíček je jedním z umělců, které řadíme k předním představitelům abstrakce na české výtvarné scéně druhé poloviny 20. století a kteří si svůj tvůrčí názor formovali na pozadí složité politické situace, jež bránila rozvoji vlastní umělecké identity. Pevný životní a tvůrčí postoj Vladimíra Vašíčka je o to obdivuhodnější, že se vyvíjel v poněkud limitujícím prostředí regionu, mimo hlavní kulturní centrum naší země. Navzdory překážkám generovaným dobou a místem Vašíček vytvořil dílo, které neztrácelo vazby na aktuální výtvarné dění a po vizuální i obsahové stránce dosáhlo mimořádné obsáhlosti a konzistentnosti. Zatímco autor zpočátku vycházel z konkrétních podnětů okolního světa, již na konci čtyřicátých let začal zkoumat možnosti abstraktního jazyka, aby jím po roce 1960 svou malbu zcela ovládl. Na nezávislé cestě volil rozmanitost výrazových možností, v nichž se prolínaly geometrické prvky s tvary organickými, racionální skladba s volnou traktací či impulzivním malířským gestem. Jejich prostřednictvím umělec usiloval o vyjádření obecnějších principů a obsahů, přesahujících pomíjivost lidského jedince a směřujících k vyššímu řádu světa.

V daných souvislostech byl zvolen také název stávající výstavy, který se ztotožnil s označením Vašíčkova obrazu z roku 2000 Stále ve vzniku. Název můžeme chápat jako jeden z důležitých principů autorových malířských úvah, které se dotýkají životní dynamiky, nekonečných přeměn a energetických impulsů univerza vůbec. Vašíčkova díla tak často nabývají vzhledu probíhajícího dění a působí zdáním, že jsou v neustálém pohybu, že se před zrakem právě teď uskutečňují.

Kurátorka výstavy: Mgr. Pavlína Pyšná

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně