CITY MEJKAP 

CITY MEJKAP
Galerie Klatovy / Klenová - Galerie U Bílého jednorožce, náměstí Míru 149, Klatovy 
7. září 2019 - 10. listopad 2019

Klatovy, Galerie Klatovy-Klenová — Galerie U Bílého jednorožce

 

Autoři / autorky : Erik Binder‚ Michal Černušák‚ Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo‚ Ján Kekeli‚ Martin Kochan‚ Marek Kvetan‚ Zorka Lednárová‚ Milan Mazúr ml.‚ Michal Mráz‚ Erik Šille‚ Olja Triaška Stefanovič

Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a urbannej kultúry v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od sociálno-politických otázok, kritického pohľadu k osobitej estetike a vizualite mestských štruktúr. Zároveň desiatka vybraných slovenských umelcov/-kýň prináša osobité programy aj isté mediálne rozptýlenie. Na výstave sa presadzujú súčasné polohy figurálnej maľby so vstupmi street artu a airbrushu, fotografické dokumentárne série, fragmenty objektov až po metaforickú videoesej.

kurátor výstavy : Vladimír Beskid

Galerie Klatovy / Klenová - Galerie U Bílého jednorožce