Marek Macek: Anodonta 

Marek Macek: Anodonta
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod 
19. září 2019 - 10. listopad 2019

Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě

 

 

Marek Macek se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzkumem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným systémem céleně manipuluje. Algoritmus -zdrojový kód převádí do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchylky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využití charakteristických vlastností vlnění, které je společné oběma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného média, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.

výstava z cyklu Umělci do 40 let

Kabinet kresby, grafiky a fotografie

Autor a kurátor výstavy: Pavla Rousková

Galerie výtvarného umění v Náchodě