Vladimír Vašíček - Barevné partitury 

Vladimír Vašíček - Barevné partitury
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
19. září 2019 - 3. listopad 2019

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

 

Vladimír Vašíček (1919–2003), výrazná tvůrčí osobnost českého malířství 2. poloviny 20. století, žil a tvořil v odloučení jihomoravského venkova, přesto jeho tvorba neztratila vazbu na aktuální výtvarné tendence. Výstava představí v průřezu všechna významná autorova období a bude sestavena jak ze zápůjček z předních galerijních institucí, tak ze soukromé sbírky rodiny autora.

Vladimír Vašíček (1919–2003) byl výraznou tvůrčí osobností českého malířství 2. poloviny 20. století. Žil a tvořil v jihomoravské obci Svatobořice-Mistřín, přesto jeho tvorba neztratila vazbu na aktuální výtvarné problémy. Absolvoval Školu umění firmy Baťa ve Zlíně a Akademii výtvarných umění v Praze, kde navázal přátelství s Ladislavem Čepelákem, Richardem Fremundem Miroslavem Tichým, Vladislavem Vaculkou, později i Bohumírem Matalem a Jánušem Kubíčkem, s nimiž stál u zrodu Brněnské výtvarné skupiny. Po studiích se Vladimír Vašíček vrátil zpět do svého rodiště na jižní Moravu, jejíž prostředí se stalo jedním z důležitých inspiračních zdrojů jeho tvorby. Jeho osobité krajiny, portréty, figurální kompozice nebo zátiší byly postavené zejména na výrazné barevnosti, ovlivněné fauvismem, expresionismem a kubismem. Přechod od figurativního malířství k tvorbě abstraktní souvisel s politickým uvolněním 60. let a možností autora cestovat do zahraničí. To významně ovlivnilo jeho názorový svět a posílilo jej v jeho vztahu k nefigurativnímu výtvarnému projevu. Nazíraná skutečnost nebyla tlumočena zcela realisticky, ale byla umocněna do svébytného obrazového útvaru. V celém Vašíčkově díle se střídaly „klidné“ lyrické obrazy s expresivně dynamickými projevy, v nichž je zašifrován i autorův pocit z hudby a tanečního projevu. Během normalizace V. Vašíček odešel do ústraní a vypomáhal si restaurováním mj. církevních staveb. Jako věřící člověk nepropadal skepsi a pocitům marnosti, posilovala jej víra ve vítězství svobody, pravdy a spravedlnosti. Byl člověkem s vysokým morálním kreditem, jehož pozitivní dílo charakterizují barva, radost a naděje.

Galerie umění Karlovy Vary