Jakub Tomáš - Zimmerreise 

Jakub Tomáš - Zimmerreise
Galerie výtvarného umění v Chebu, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
19. září 2019 - 24. listopad 2019

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu

Kurátor Radek Wohlmuth

GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu