Květa Pacovská – Run Till the End (grafiky, kresby a objekty ze 60. a 70. let) 

Květa Pacovská – Run Till the End (grafiky, kresby a objekty ze 60. a 70. let)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 
2. říjen 2019 - 1. březen 2020

Praha 1, Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác

Kurátor: Hana Larvová

Po retrospektivě konceptuální umělkyně Květy Pacovské v Městské knihovně obracíme tentokráte pozornost na téměř neznámou, o to však důležitější část její tvorby, ve které se v 60. a na počátku 70. let paralelně s pracemi pro knihu věnovala volné grafice a objektům z papíru a kovu. Této oblasti nebyla doposud věnována náležitá pozornost, a pro příznivce jejího díla bude do značné míry překvapující. Přitom právě v této rané tvorbě jsou zformulována základní východiska, ze kterých celé mimořádné a mnohavrstevnaté dílo Květy Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objekty a kresby, vychází.

Galerie hlavního města Prahy — Colloredo-Mansfeldský palác