Caravaggio & Bernini 

Caravaggio & Bernini
Uměleckohistorické muzeum Vídeň 
15. říjen 2019 - 13. září 2020

Vídeň, Uměleckohistorické muzeum

caravaggio-bernini.khm.at/en/

Na podzim roku 2019 se ve Vídni sejde řada jedinečných mistrovských děl: v Uměleckohistorickém muzeu budou představeny obrazy Caravaggia, sochy Berniniho a další ukázky hlavních děl období raného římského baroka. Jedinečná výstava s názvem Caravaggio & Bernini ukazuje, jak se vzrušující emoce staly předmětem malířství a sochařství. Přehlídka kombinuje velkolepé zápůjčky z celého světa s mistrovskými díly z fondů Uměleckohistorického muzea, které samo o sobě vlastní tři hlavní Caravaggiovy obrazy.

Jak Caravaggio tak Bernini ve svém díle v tehdejší době nově propojili vnější realismus a vnitřní pocity. Toto spojení se stalo určující charakteristikou baroka. To je také důvod, proč výstava staví malbu a sochařská díla do vzájemného dialogu. Ukazuje, jak Caravaggia a Berniniho vnímali jejich současníci. Výstava také umožňuje setkání s uměleckou scénou Římského období.

Uměleckohistorické muzeum Vídeň