Gauguinovy portréty 

Gauguinovy portréty
Národní galerie Londýn 
7. říjen 2019 - 26. leden 2020

Londýn, Národní galerie

 

Vůbec první výstava věnovaná portrétům Paula Gauguina nám ukazuje, jak tento proslulý umělec způsobil převrat v dějinách portrétu.

Přidáním pečlivě vybraných atributů nebo umístěním modelu do podmanivého kontextu byl Gauguin schopen vytvořit portréty, které jdou do hloubky duše portrétované osobnosti. Skupina autoportrétů například prozrazuje, jak Gauguin ztělesnil řadu svých vtělení, včetně např. svého portrétu jako „Kristus v zahradě Olivetské“, 1889 (Norton Gallery of Art, West Palm Beach).

Výstava čítá přibližně padesát děl od rané umělecké tvorby po díla z období, kdy žil ve Francouzské Polynésii. Zahrnuje malby, díla na papíře a trojrozměrné předměty v různých podobách, z veřejných i soukromých sbírek po celém světě.
Spojuje také více portrétů stejného modelu z různých sbírek roztroušených po celém světě, což nám dává příležitost vidět, jak Gauguin interpretoval model v různých podobách v průběhu času.

Výstava je pořádaná Národní galerií a Kanadskou národní galerií, Ottawa.

V době konání výstavy se v britských kinech od 15. října koná speciální událost.
Divákům po celé zemi bude představen nový biografický film Gauguin z Národní galerie natočený na Tahiti, na Marquesas ve Francii a ve Velké Británii a bude uspořádáno exkluzivní filmové výstavní turné.

Národní galerie Londýn