Jakub Špaňhel: Vlčí máky, lustry, motýli 

Jakub Špaňhel: Vlčí máky, lustry, motýli
Galerie Crears, nám Dukelských hrdinů 442, Rožnov pod Radhoštěm 
26. červen 2019 - 24. srpen 2019

Rožnov pod Radhoštěm, Galerie Crears

Osobnost malíře Jakuba Špaňhela představuje na výtvarné scéně pozoruhodnou výjimku. Naprostá nezávislost a lehkost, se kterou ke své tvorbě přistupuje, je nezvyklá a udivující. Nenechává se rozptylovat či ovlivňovat jakýmikoli podněty zvenčí, je pevně přesvědčen o smyslu své práce. Uprostřed umělecké scény stojí jako pevný solitér, jenž bez ohledu na vnější okolnosti zůstává věrný svému originálnímu vidění světa. Špaňhelovo dílo je prosté veškerých laciných efektů nebo triků a umělec nám tak předkládá k nahlédnutí svou zcela upřímnou a sebevědomou práci.

Špaňhelovu tvorbu lze vnímat prizmatem tematicky uzavřených cyklů či sérií. Závěr studií na AVU a ranější práce po absolutoriu jsou definovány především zájmem o neživotná témata architektury katedrál a kostelů, hřbitovů nebo bezprecedentního námětu benzínových pump. Z pozdějších let jsou pak určující významné celky s motivy zvířat, květin, motýlů a objevují se také ženské akty či portréty významných umělců.
Důležitou roli pak Špaňhel osobně přikládá řadám děl inspirovaným grafikami Václava Hollara a Bohuslava Reynka. Co umělce v jeho práci zajímá především, je samotné médium malby. Přistupuje k ní s respektem a úctou ke klasickým námětům a způsobům zobrazování, poučen malbou renesance a baroka. Pro vlastní vyjádření objevil Špaňhel originální výtvarnou řeč, která v excentrickém intuitivním gestu prostě, avšak výrazově silně, vystihuje podstatu toho, co se svou prací snaží sdělit. Při realizaci svých námětů neklade žádný zvláštní důraz na jejich veristickou formu, jen zřídkakdy usiluje o vystižení přesné podoby modelky, krajiny nebo květiny. Špaňhelovou snahou je spíše zachytit určitou atmosféru, reprodukovat emoci a formou blížící se abstrakci sdělit konkrétní osobní prožitek. Přestože je malíř absolventem ateliéru intermediální tvorby, je jeho malba pevně ukotvena ve zcela malířských intencích.
Ve Špaňhelově díle je důležitý moment, který vzniká pouze při fyzické tvorbě obrazů. Drobné nedokonalosti, prostor pro náhodu a možnost okamžitého zakomponování intuitivní myšlenky je pro Špaňhela tím, co jej na tvorbě obrazů štětci a barvou tolik přitahuje.
Galerie Crears