Dialogy 2019: Ubývání gravitace  

Dialogy 2019: Ubývání gravitace
Dům umění Opava, Pekařská 12, Opava 
26. červen 2019 - 3. listopad 2019

Opava, Dům umění Opava

Představujeme nový cyklus výstav, v nichž budou konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.
Prvním dialogem, který se v opavské oratoři představí, bude výstava s názvem Ubývání gravitace. Jedná se o expozici plastik 60. let 20. století, na níž zareaguje svou zvukovou instalací pražský intermediální umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let, kterou ve sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa, A. Paderlík...), bude podrobena novému mapování a převedena do autonomních zvukových struktur.

Dům umění