Italské kresby z kolekce Mariette 

Italské kresby z kolekce Mariette
Musée du Louvre, Paris 
27. červen 2019 - 30. září 2019

Paříž, Louvre


Pierre Jean Mariette (1694–1774) sestavil ve snaze shrnout historii kresby od jejího vzniku až po současné umělce jednu z nejzajímavějších sbírek v celém 18. století, která zahrnuje přibližně 9 600 archů ukázkových kreseb.

V návaznosti na vydání prvních dvou svazků věnovaných francouzským kresbám sbírky Mariette z roku 2011 vydává Pierre Rosenberg katalog výstavy zaměřený na italské kresby. Nyní máte jedinečnou možnost spatřit asi stovku nejvýznamnějších listů z Mariettovi sbírky z této školy: díla největších italských umělců včetně Raphaela, Michelangela, Titiana, Veroneseho, Carracciho, Guida Reniho a Guercina, byla převzata z několika pařížských sbírek, především muzea Musée du Louvre.

Posledním zástupcem proslulé dynastie prodejců tisku, přijatým jako „svobodný spolupracovník“ na Královskou akademii malby a sochařství, byl Pierre Jean Mariette, tiskař a kreslíř, překladatel a kritik umění, neúnavný spisovatel dopisů, a především jeden z největších sběratelů kresby všech dob.

Ačkoliv se Mariette pokoušel vytvořit univerzální sbírku, měl jasnou preferenci pro Itálii, jak ilustruje dopis z 12. prosince 1769 architektu Tommasu Temanzovi: „Těch, kteří jako já dávají přednost dílům italských mistrů více než malířům tvořícím v Nizozemsku, je málo (…). To mě neodrazuje od toho, abych následoval svůj vkus, a není přehnané říci vám, že moje sbírka, vytvořená v tomto duchu, je možná nejúplnější a nejzajímavější v Evropě. “

Část sbírky, která pro svého autora byla zdrojem největšího potěšení a radosti, nám nyní v této výstavě Musée du Louvre předkládá. Po stručném úvodu představujícím osobnost Pierra Jeana Mariette a legendární povahu jeho sbírky, jsou návštěvníci zváni, aby se vydali ve stopách jeho cesty po Itálii v čase, kdy mu bylo 23 let. Kolekce Mariette je podobná cestě v prostoru (prostřednictvím tehdejších středisek umění) a času (od počátků kresby po současné umělce), od Benátek po Toskánsko, Bolognu, Řím a Neapol.

Muzeum Louvre