Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Screening 

Screening
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora 
29. červen 2019 - 22. září 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

Výstava „Screening“ představuje výběr děl z posledních několika ročníků Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO), které vzniklo v roce 2014 na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vystavený soubor je kurátorským výběrem, jenž vycházel z prostorových možností GASK, z důrazu na mimořádné a invenční přístupy k technice serigrafie, a konečně i z respektu k mezinárodnímu rozměru sympózia. V prostorách kutnohorských „Přesahů grafiky“ je zastoupeno okolo padesáti grafických děl reprezentujících současnou tvář serigrafie. Společným jmenovatelem tohoto souboru otisků je vedle serigrafie především fenomén barvy; nikoliv ve smyslu jejích opticko-fyzikálních vlastností, ale barvy jako výsledku průchodu její hmoty přes šablonu síta (jeden z možných názvů pro serigrafii je sítotisk).
Výstava v Galerii Středočeského kraje je zatím nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější výstavou serigrafie v českých zemích za poslední tři dekády a je součástí širšího diskurzu o jejím smyslu, ale i obecněji o místě grafiky v současném výtvarném provozu.
Kurátoři: Zbyněk Janáček, Róbert Makar, Richard Drury

 

GASK