Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Jan van Eyck: Jak mohu 

Jan van Eyck: Jak mohu
Uměleckohistorické muzeum, Vídeň, Rakousko 
10. červenec 2019 - 20. říjen 2019

Vídeň, Uměleckohistorické muzeum

Jan van Eyck: Jak mohu

Kabinetní výstava představuje tři z přibližně dvacítky dochovaných děl Jana van Eycka a nabízí tak návštěvníkům pohled na umění 15.století v čase vévody Filipa Dobrého, kdy bylo burgundské Nizozemsko svědkem jedinečného rozkvětu dvorské a městské kultury.

Jan van Eyck (kolem 1390-1441), oblíbený dvorní malíř Filipa Dobrého, vévody Burgundského (1396-1467), je oslavován pro virtuozní používání olejové barvy a brilantní styl kombinující naturalismus a realismus. Slávy a uznání od současníků dosáhl již během svého života a brzy byl oslavován v celé Evropě jako zakladatel holandské malby.

Jan van Eyck byl jedním z prvních umělců severně od Alp, který podepisoval a datoval svá díla. Zvláště pozoruhodné je jeho motto. V raném patnáctém století bylo užití motta u malířů velmi neobvyklé, stále byli považováni za pouhé řemeslníky. Jan van Eyck si jako motto vybral pseudo-řecké litery AΛΣ · IXH · XAN, což přeloženo znamená „jak mohu“ nebo „co nejlépe mohu“. Nicméně výslovnost je nizozemská a spíše vyjadřuje „tak dobrý, jak já mohu, ale ne tak dobrý, jak bych chtěl“, což by mělo ukazovat na umělcovo skromné ​​ocenění vlastní práce.

Tato mimořádná zápůjčka od Královského muzea výtvarných umění Antverpy je vhodnou příležitostí k výstavě, ve které jsou oba deskové obrazy Jana van Eycka představeny společně s významnými díly ze sbírky Altniederländer Gemäldegalerie muzea Kunsthistorisches Museum.

 

Uměleckohistorické muzeum Vídeň