Alex Selmeci, Tomáš Kocka, Katarína Bajkayová: Linked Bodies in a Container with Water 

Alex Selmeci, Tomáš Kocka, Katarína Bajkayová: Linked Bodies in a Container with Water
GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb  
27. červen 2019 - 15. září 2019

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu

Kurátor: Jiří Gordon

Výstava tří zástupců aktuální košické scény, absolventů Fakulty umění zdejší Technické univerzity, tematizuje fenomén wellness. Prostřednictvím objektů, symbolicky zastupujících reálné předměty procedur, instalace evokuje služby, které ozdravují tělo i mysl. Pokud návštěvník není schopen relaxovat a opustit roli, kterou zastává ve svém běžném životě, proces očisty nemusí proběhnout. V tomto případě nedochází ke „zpomalení" a mentální masáž může představovat až bolestivý úkon. Takoví narušitelé můžou negativně působit na ostatní návštěvníky wellness. Vnášejí do uzavřeného prostoru moment časovosti a dochází k uvědomění si tlaku z venkovního světa. Narušitelé mají svá rozdílná specifika - někdo se snaží v prostoru vydržet a přetrvat v něm, jiní se snaží za každou cenu dostat ven a vrátit se do svého běžného života. Jejich přítomnost nemusí být vždy viditelná a ostatní tak mohou pouze vnímat úzkostlivou atmosféru, kterou do prostoru vnáší.

GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu