Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Výsledky sympozia Malý formát - Krajina 

Výsledky sympozia Malý formát - Krajina
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín 
14. srpen 2019 - 1. září 2019

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Účastníci sympozia budou hledat inspiraci v krajině v okolí Hroznové Lhoty, kterou navštěvovali například Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Roman Havelka a další malíři z okruhu Sdružení výtvarných umělců moravských. Součástí sympozia bude také kurz grafických technik pod vedením doc. Mikoláše Axmanna. Akce je součástí projektu Porta Culturae a představí se na ní autoři z Jihomoravského a Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Dolního Rakouska.

Galerie výtvarného umění v Hodoníně