Ladislav Vlna: Oheň ve stroji 

Ladislav Vlna: Oheň ve stroji
Galerie Gambit, Husitská 86, Praha 3 
10. červenec 2019 - 5. září 2019

Praha 3, Galerie Gambit

Ladislav Vlna pracuje s ocelí technikou, kterou nazývá „Metalurgická malba“. Obrazy jsou do ocelových desek vypáleny ohněm bez přidání jakýchkoli jiných materiálů. Kresba je ručně vyryta a barvy jsou žíháním vydobyty ze samého nitra oceli a její podstaty. Iluze vznikající odrazem světla od takto zpracovaného ocelového materiálu vytváří pravdivý a komplexní obraz o složitosti a vnitřní kráse znázorněného objektu

Galerie Gambit