Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb 

České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb
Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary 
30. červenec 2019 - 29. září 2019

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary - Interaktivní galerie Becherova vila

Průřez rozsáhlou sbírkou českého výtvarného umění 2. pol. 20. st. se představí v rámci česko-německého projektu nejprve v Karlových Varech a následně v německém Hofu. Sbírku utvářeli manželé Gollerovi z bavorského Selbu postupně od 70. let 20. st. a kromě maleb a objektů se zaměřili zejména na grafiku. Výstava se koná s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Interaktivní galerie Becherova vila