Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III 

Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7, Litoměřice 
21. červen 2019 - 15. září 2019

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vernisáž: 20. 6. 2019

Autorka koncepce výstavy: Jana Šindelová
Kurátor: Jan Brodský, Michaela Ottová

S výtvarným dílem Václava Ciglera (1929) a Michala Motyčky (1974) se v Litoměřicích nesetkáváme poprvé, v roce 2005 velkoryse přetvořili prostor hradebního parkánu Severočeské galerie výtvarného umění jako místo setkávání, odpočinku, procházení či meditace. Výstava nazvaná Prostor člověka představí průřez Ciglerovy tvorby zaměřené na krajinné projekty z 60tých let dvacátého století, projekty a kompozice pro architekturu a společné instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky z let 2003–2019, jež ukazují široký záběr společného uvažování v mnoha rovinách, od smyslové zkušenosti až k chápání implicitních symbolických významů. Autoři by rádi nechali otevřený prostor pro vlastní interpretaci divákovi. Zajímá je vytvoření vztahů – dvojvztahů – jednoty člověka a prostoru, místa a řádu v něm, který strukturuje svůj vnitřní i okolní tvar. Slovy Václava Ciglera: „Umění je událost vztahů, událost dvojvztahů a jejich vyhodnocení”. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Důležitý je vztah vytvořený mezi námi a místem, jakási platforma pro setkávání – duchovní pole pro koncentraci, prostor pro událost.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích