Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže  Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže
GAVU, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
11. duben 2019 - 23. červen 2019

Kurátor: Adam Mazur

Paweł Althamer a Artur Żmijewski patří mezi nejvýznamnější osobnosti kritického umění – výrazného proudu polského umění, spočívajícího v kritickém zpracování aktuálních témat veřejného života.

GAVU – Malá galerie