Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Trienále Prostor Zlín 2019: Alternativy destrukce 

Trienále Prostor Zlín 2019: Alternativy destrukce
Krajská galerie ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
29. květen 2019 - 8. září 2019

Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 


V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je k vidění výstava Trienále Prostor Zlín: Alternativy destrukce. Sedmé pokračování výstavního formátu trienále je vzhledem k předešlým ročníkům atypické. Mimořádně se přesouvá do interiéru galerie, do kterého bylo pozváno pět umělců ze zemí Visegrádské čtyřky, kteří se zabývají tématem politického a „uměleckého“ ničení umění. Výstava byla zahájena vernisáží v úterý 28. května v 17.00 kurátorem Richardem Gregorem za přítomnosti zúčastněných umělců - Lukáš Houdek, Ivana Sláviková, Emese Benczúr, Karolina Kubik.

 

Krajská galerie ve Zlíně