Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Eugen Brikcius: Hodiny slunce a měsíce 

Eugen Brikcius: Hodiny slunce a měsíce
Krajská galerie výtvarného umění Zlín, Vavrečkova 7040, Zlín 
19. červen 2019 - 25. srpen 2019

Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 


Eugen Brikcius (*1942) patří k nejvýznamnějším osobnostem českého akčního umění 60. let 20. století. Land artová akce Sluneční hodiny (1970) je vyvrcholením jeho tvorby, v české souvislosti té doby zcela ojedinělé. Cyklus fotografií zachycuje, jak Brikcius spolu s přáteli zaznamenává v lomu v Roztokách u Prahy hodinu co hodinu po celý den sluneční stín, vrhaný v zemi zabodnutou tyčí. Čekání si účastníci vyplňují při performanci Rudolfa Němce Kuklení. Obě tyto akce na výstavě zachycuje i krátký film. Pandánem Brikciusova díla jsou Měsíční hodiny (1991), které realizoval na základě autorova libreta Jiří Hlína. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Vernisáž výstavy: 18. června 2019, v 17. hodin
Doprovodný program: Komentované prohlídky s kurátorem výstavy: 2. 7. a 13. 8. v 17.00 hod.

Krajská galerie výtvarného umění Zlín