Miroslav Hucek: Domovy 

Miroslav Hucek: Domovy
Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1 
26. duben 2019 - 16. červen 2019

Praha 1, Leica Gallery Prague

 


Český fotograf Miroslav Hucek je známý především svými četnými černobílými fotografiemi s velmi silným humanistickým zaměřením a vyzněním. Projekt „Domovy“, který pro Leica Gallery Prague kurátorsky sestavila jeho dcera Barbara Hucková, není jeho typickou tvorbou; nepracuje zde s člověkem jako s objektem svého snímání, ale soustřeďuje se v něm na bezprostřední okolí daných jedinců, na nejbližší prostředí, které daného člověka ovlivňuje, utváří a charakterizuje. Lidské domovy vnímá jako životní kotvu člověka.

Leica Gallery Prague