Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Běla Kolářová: Pohyb/čas 

Běla Kolářová: Pohyb/čas
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
28. červen 2019 - 29. září 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

 


Běla Kolářová dnes přestavuje mezinárodně vysoce ceněnou umělkyni. Při setkání s její tvorbou vždy znovu s údivem musíme konstatovat, že přestože od prvních experimentů s fotografií už uplynulo zhruba šedesát let, zůstává stále svěží, mimořádně aktuální a přitažlivá. Pozornost vzbuzují nejen rané fotografické cykly, ale v nemenší míře také asambláže anebo kresby vytvářené líčidly.
Kolářová si dokázala po boku svého manžela, Jiřího Koláře, který od čtyřicátých let představoval klíčovou osobnost české kulturní scény, uchovat svoji vlastní autenticitu. Neprošla výtvarnými školami, celou svojí osobností však byla orientovaná k tradici moderní evropské kultury. K výtvarné tvorbě přistupovala s originalitou a citlivostí vůči nejbanálnějším fragmentům každodennosti, se záměrem zapomenout na to, co bylo v umění už vykonáno. Jako jedna z mála českých umělců šedesátých let spojovala nesmírně jemnou reflexi světa s řádem geometrie, a dodala tak své tvorbě univerzální, nadčasovou kvalitu. Bylo by zbytečné a snad i škodlivé uvažovat o jejím díle jako o „ženském“ umění. Je to dílo hluboké, svébytné a stále udivující, má svá tajemství, dokonalost a živý základ – vznikalo totiž takřka jen pro soukromou potřebu své autorky, která se touto cestou metaforicky vyjadřovala jak ke své pozici žena – umělkyně, tak obecně ke světu, kde se největší blízkost může proměnit ve znak celistvosti světa.
Výstava v Oblastní galerii Liberec nemůže představit Bělu Kolářovou ve všech aspektech její tvorby. Na vybraných malých souborech poukáže na zaujetí umělkyně fenomény času, světla, proměnlivosti, pohybu, na hravost jejího myšlení v sériích, na metaforické šifry, skryté v použitém materiálu, ve způsobu, jak s ním zacházela. Výběr prací se do jisté míry vyhýbá už ustálené představě o autorce, kterou si dnes spojujeme s některými výrazně úspěšnými pracemi. Poukazujeme na skutečnost, že vynikajícího umělce je možno představit nejen prostřednictvím klasických kusů, ale že méně známá díla mohou otevřít cestu k novému, třeba i v něčem překvapivému poznání jeho tvorby.
Marie Klimešová, kurátorka výstavy

 

Oblastní galerie v Liberci