Josef Jíra: Retrospektiva 

Josef Jíra: Retrospektiva
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
28. červen 2019 - 29. září 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

 


Kurátorka: Zuzana Štěpanovičová

Výstava představí celoživotní obrazové dílo Josefa Jíry v retrospektivním přehledu všech zásadních tematických okruhů jeho tvorby (krajinomalba, figurální malba, psychologicky motivovaný portrét ad.). S odstupem času bude možné relevantněji ocenit tvorbu umělce, který se stal vůdcem a mluvčím své generace v letech padesátých a šedesátých, „tolerovaným rebelem“ v letech sedmdesátých a osmdesátých (ateliér Josefa Jíry se stal azylem pro další umělce a intelektuály) a malířem obracejícím se ke svým kořenům v letech devadesátých. Výstava rovněž připomene početné kulturní aktivity, z nichž některé byly na svou dobu mimořádné, a společenský vliv Josefa Jíry prostřednictvím fotografií, doposud veřejnosti neznámých.
Vernisáž výstavy se uskuteční 27. června 2019 v 17.30 hodin.

Oblastní galerie v Liberci