Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu 

Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu
Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň 
26. červen 2019 - 25. srpen 2019

Plzeň, Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13”

 


Autorka: Helena Musilová
Kurátorka: Marcela Štýbrová
Kreslíř, grafik, hudebník, básník, sociolog a futurista Jiří Slíva (*1947, Plzeň) je nepřehlédnutelným fenoménem české ale i evropské výtvarné scény na poli kresleného humoru, ilustrace a volné grafiky. Jeho práce provází více než 180 knih, z toho řadu autorských, jeho dílo získalo řadu ocenění, zastoupen je v řadě soukromých i veřejných sbírek. Od roku 1979 působí jako výtvarník na volné noze.
Slívovy práce charakterizuje smysl pro humor, nadsázka, vizuální zkratka a schopnost bezeslovně vystihnout zvolené téma. Slíva, možná proto, že nemá klasické výtvarné školení (v tomto směru je autodidakt), si našel osobitý výtvarný styl vyznačující se jednoduchostí, stavící na stylizované kresbě a výrazné barevnosti. Nicméně pro tvorbu Jiřího Slívy jsou charakteristická zejména témata. Jeho svět se točí kolem kávy, vína, židovských aforismů a anekdot, soužití mužů a žen, hudby, zvláště jazzu .... Na rozdíl od jiných kreslířů nekomentuje každodenní situace, ale spíše obecnější, nadčasové děje, srozumitelné po celém světě.
Výstava v ZČG, která vzniká v úzké spolupráci s autorem, představí ve čtyřech kapitolách výběr z grafik a kreseb z posledních dvaceti let. První bude věnována kávě a vínu, druhá světovým ikonám (Chaplin, Freud, Mickey Mouse), třetí jazzu a čtvrtá bude o nesmyslech.

 

Výstavní síň 13.