Ozvěny baroka  

Ozvěny baroka
Severočeská galerie výtvarného umění, Michalská 7, Litoměřice 
3. květen 2019 - 9. červen 2019

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 


Kurátor: Ĺubomír Turčan
Výstavou s názvem Ozvěny baroka představí SGVU v Litoměřicích v rámci cyklu Minigalerie díla vrcholně barokního malířství a sochařství. Tři exponáty pocházející ze sbírek litoměřické galerie budou doplněny o předměty z fondů Regionálního muzea v Teplicích a Oblastního muzea v Děčíně. Divák se tak bude moci seznámit s umělecky unikátními díly vrcholného baroka, která byla dlouhou dobu ukryta před zraky diváků v depozitářích.
Ze sbírkového fondu SGVU v Litoměřicích pocházejí sochy Archanděla Michaela a Archanděla Gabriela významné osobnosti českého barokního sochařství Matěje Václava Jäckela, který, ač rodák z Horní Lužice, propojil své životní i umělecké osudy s Čechami. Jeho díla jsou kromě jiného i součástí galerie kamenných soch na pražském Karlově mostě. Malířské dílo ze sbírkového fondu SGVU v Litoměřicích bude zastoupeno obrazem Sv. Matouš s andělem z počátku 18. století. Jedná se o redukovanou kopii proslulého obrazu od klíčové osobnosti českého barokního malířství, Karla Škréty (Galerie a muzeum litoměřické diecéze). Obraz byl v loňském roce zakoupen do sbírek SGVU v Litoměřicích. Výstavu oživí i kvalitní zlacená dřevořezba vázy ze začátku 18. století, kterou zapůjčilo teplické muzeum. Bezesporu výrazným obohacením výstavy budou i zápůjčky ze sbírkového fondu děčínského muzea. Jedná se především o obraz anonymního barokního mistra zpodobňující Setkání Krista se sv. Janem Křtitelem, který byl v nedávné minulosti připsán rakouskému malíři Johanu Michaelovi Rottmayerovi. Bezesporu k těm nejkvalitnějším dílům malířského umění z fondu děčínského muzea patří obraz Čtoucího mnicha, snad podobizny sv. Jeronýma, který díky své umělecké vyzrálosti, osobitosti a expresivitě malby byl zařazen do okruhu tvorby klíčové osobnosti českého barokního malířství, Petra Brandla. Výstavu uzavírají dvě protějšková sochařská díla neznámého původu. Polopostavy dvou mužů v plamenech zobrazují Duše v očistci, jejichž zápas s utrpením, ale i očekávání spásy jsou zobrazeny s výraznou expresivitou, která je tolik vlastní vrcholně barokní umělecké tvorbě u nás.

Severočeská galerie výtvarného umění